Allied Health Calendar

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1PodiatristPodiatrist 2PhysiotherapistPhysiotherapist 3PodiatristPodiatrist PsychologistPsychologist 4DieticianDietician PsychologistPsychologist 5PhysiotherapistPhysiotherapist PsychologistPsychologist 6 7
8PodiatristPodiatrist 9PhysiotherapistPhysiotherapist 10PodiatristPodiatrist 11DieticianDietician 12PhysiotherapistPhysiotherapist 13 14
15PodiatristPodiatrist Diabetes EducatorDiabetes Educator 16PhysiotherapistPhysiotherapist Diabetes EducatorDiabetes Educator 17PodiatristPodiatrist Diabetes EducatorDiabetes Educator 18PaediatricianPaediatrician Diabetes EducatorDiabetes Educator 19PhysiotherapistPhysiotherapist Diabetes EducatorDiabetes Educator 20 21
22PodiatristPodiatrist 23PhysiotherapistPhysiotherapist DentistDentist 24PodiatristPodiatrist DentistDentist 25DieticianDietician DentistDentist 26PhysiotherapistPhysiotherapist DentistDentist 27 28
29PodiatristPodiatrist DentistDentist 30PhysiotherapistPhysiotherapist DentistDentist 31PodiatristPodiatrist DentistDentist        
Categories
 Allied Health Calendar
 Public Holiday

Diabetes Ed – Diabetes Educator